Rebolusyong Industriyal: Ang Hindi Napigilang Transpormasyon na Nagpabago sa Buhay ng Tao

Sa mundong puno ng malalaking hamon sa araw-araw na pamumuhay, kinakailangang makalikha ng iba’t-ibang uri ng pamamaraan na makakatulong ng malaki sa pag-usbong ng ekonomiya. Ang mga dating nakaugalian ay maaring mapalitan ng mas makabagong paraan. Sa paggamit ng mas makabagong teknolohiya, malaki ang tyansang mas makalikha ng mas maraming mabubuting mga daladalahin sa loob ng maiksing panahon lamang. Mas maraming magagawang produkto at serbisyo at mas makagagawa rin ng mas maraming namumukod tanging mga bagay ang mga tao. Ang transportasyon na ito ay tinatawag na Rebolusyon Industriyal.

Kasaysayan ng Rebolusyong Industriyal

Nagsimula ito sa kalagitnaan ng ika-17 dantaon sa Silangang Inglatera at Timog Scotland. Ito ay ang mga panahong kung saan ang mga tao ay nag-umpisa ng gumamit ng mga makabagong kagamitan gaya ng mga makinarya sa mga produksyon. Nagsimula ito sa mekanisasyon sa mga:

 • Industriya ng tela
 • Pagawaan ng mga bakal
 • Makinarya sa paglikha ng mga pinong uling

Ang Gran Britanya ang nagpasimula sa paggamit ng makabagong makinarya sa paggawa ng mga pinong uling sapagkat sa bansang ito maraming uling at iron na siya ring naging pangunahing gamit sa pagpapatakbo ng makina at sa mga pabrika.

Taong 1700 at 1800 ng unang magkaroon ng malakihang pagbabago sa aspetong pang-agrikultura at pang-industriya sa mga bansa sa Estados Unidos at Europa. At ito ang transportasyon na tinatawag na Rebolusyong Industriyal. Pinalitan ang mga gawaing manwal sa mga kabukiran ng mas makabagong likhang mga makinarya na sa kalaunan ay lumaganap rin ang pagbabagong ito sa buong mundo. Naglikha ito ng hindi matawarang pagbabago sa lipunan.

Ang pagsulong ng mga makinang kagamitan na lahat ay metal noong ika-19 na siglo ang nagpadali sa paggawa pa ng mas maraming makinang pang-produksyon para sa paggawa ng mga produkto sa iba pang industriya. Ito ay lumaganap sa Kanlurang Europa at Hilagang Amerika at hindi nagtagal ay naapektuhan na rin ang ibang mga bansa.

Ang mga imbensyon sa mga pangunahing produksyon na unang gumamit ng rebolusyong industriyal

Mga imbensyong nilikha sa industriyal sa tela:

John Kaye

 • Flying shuttle noong 1763 – ito ay upang mapabilis ang paghahabi

James Hargreaves

 • Spinning jenny noong 1764

Samuel Crompton

 • Mule – ito ay ang makinang naglalabas ng sinulid

Edmund Cartwright

 • Power Loom noong 1785 – ito ay ginagamitan ng tubig o kaya naman ay singaw o steam
 • Lumagi rito ang industriya ng bulak

Eli Whitney

 • Cotton Gin noong 1793 – ito ay ang makinang naghihiwalay ng bulak sa mga butong kinakapitan nito

Ang mga bakal at karbon – Ang bakal ay mas mahalaga at mas matibay kumpara sa mga kahoy samantalang ang karbon naman ay siyang naging mahalagang bahagi ng paggawa ng bakal. Ang karbon rin ang ginamit upang makapagtustus ng lakas para sa mga steam engine.

John Wilkinson

 • Siya ang nagtayo ng mga unag pandayan na hindi nagtagal ay naging bantog

Abraham Darby

 • Siya ang taong nakatuklas ng mga pamamaraan ng pagtunaw ng bakal

Asero – ito ay isang uri ng metal na higit na mas magaan ngunit hindi hamak na mas matigas kumpara sa bakal.

Henry Bessemer (1856)

 • Siya ang nakatuklas ng paraan kung paano magagawang mura ang asero
 • Paggamit ng ore na hindi kailangang haluan ng phosphorus
 • Siya ay nakagawa ng higit na matibay at murang asero
 • Ang mga pamamaraan ay ang pagtibay ng maraming steel mills

Andrew Carnegie

 • Siya ang taong humawak sa mga minahan ng bakal at karbon
 • Ang taong nagpatayo ng mga mills at ang bansang Amerika ang naging isa sa tatlong mga bansang may pinakamalaking prodyuser ng asero sa buong daigdig.

Ang imbensyong nalikha sa pag-unlad ng pagsasaka:

Von Liebig

 • Siya ang nakatuklas na ang mahinang uri ng lupa ay maaaring makapagpatubo ng malulusog na pananim sa pamamagitan ng mga kemikal na angkop gamitin.
 • Ang teoryang ito ay siyang nagbigay ng daan sa pagtuklas ng mga pataba sa lupa na maaaring gamitin para sa pagsasaka.

Jethro Tull (1701)

 • Siya ay nakalikha ng makina na tinawag na drill na awtomatikong nagtatanim ng mga buto sa isang hanay na tuwid.
 • Nakaimbento rin sya ng isang makinang hila-hila ng kabayo upang makapag-ani ng mabilis.

George Washington Carver

 • Itinaguyod niya ang siyentipikong mga pamamaraaan ng agrikultura
 • Tinuruan niya ang mga magsasaka ng Crop Rotation kung saan gumagamit ng mga pataba, pagbubungkal ng malalalim na tudling at gumagamit ng mga siyentipikong paraan ng agrikultura.

Cyrus McCormic

 • Siya ang nagpasimula ng mekanisasyon sa mga bukid ng matuklasan niya ang reaper
 • Sa kalauanan ang mga reapers na ito ay mas lumaki at gumawa ng mga traktor na mas higit ang lakas kaysa sa mga makinang ginagamit sa mga sasakyan.

Ang iba pang mga tanyag na imbentor sa rebolusyong industriyal:

Thomas Alva Edison

 • Nagpakilala ng lakas ng elektrisidad upang ang mga komunidad ay magkaroon ng liwanag at mapatakbo ang mga makabagong kagamitan

Alexander Grahambell

 • Siya ang nakaimbento ng telepono

Samuel B. Morse

 • Ipinakilala ang telegrapo na nakatulong upang makarating ang mga mensahe sa mga miyembro ng pamilya o kaibigan sa iba’t-ibang lugar.

Hindi lahat ay naging maunlad sa mga makabagong pamamaraan

Ang rebolusyong industriyal ay hindi nagbigay ng ganap na kasaganahan para sa lahat. Naging sanhi ito ng pagdami ng bilang ng mga taong nawalan ng hanapbuhay sa ibang lugar. Halimbawa nito ay ang mga dating manggagawa ng mga pabrika na napalitan ng mga makinarya. Ang karamihan rin sa mga makinarya ay nagdulot ng mga polusyon sa hangin, lupa at tubig na mayroong masamang epekto sa kalusugan ng mga tao. Pagdating naman sa usapang pang-ekonomiya, mas nagkaroon ng kumpetisyon sa pagitan ng mga bansa sapagkat hindi lahat ng bansa ay kayang sumunod sa mga makabagong pamamaraan. Walang sapat na pondo upang maitaas pa ang kalidad ng mga makinaryang gamit. Ang transpormasyon na ito ay patunay lamang na hindi lahat ay masasakop ng mga makabagong imbensyon. Ngunit, kung uunawaing mabuti, ito ay isang ganapang hindi madaling kontrolin lalo’t halos walang katapusan ang pangangailangan ng isang lipunan.

Related posts