Bakit Mahalagang Pag-Aralan Ang Ekonomiks

Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ekonomiks? Sapagkat may mga pakinabang na makukuha sa pag-aaral sa paksang ito. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pakinabang na iyan. Sa ating talakayan, matutuhan mo ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang ekonomiks. Basahin mo ito malalaman mo ang mga sumusunod:

  • Mga intelektwal na pakinabang ng ekonomiks
  • Praktikal ng mga pakinabang ng ekonomiks
  • Ekonomiks para sa mga lider ng bansa
  • Ang ekonomiks at ang kahirapan
  • Pakibang ng ekonomiks sa bawat mamamayan

Mag-aral ng ekonomiks para marami kang alam

Ang kaalaman na makukuha mo sa pag-aaral ng ekonomiks ay kapakipakinabang dahil palalawakin nitop ang iyong pananaw sa buhay, patatalasin nito ang iyong isipan at tuturuan ka ng balanse at maayos na pag-iisip. Ang pag-aaral sa ekonomiks ay magpapaunawa sa atin na an gating pamumuhay sa pang-araw araw ay nakadepende sa ating kapwa. Ang kaalamang ito ay magpapalakas ng ating pagpapahalaga sa pagtutulungan at kooperasyon.

Subalit tandaan na sa ekonoimiks, mas matimbang parin ang praktikal na mga pakinabang kumpara sa mga teoretikal na pakinabang nito. Halimbawa, tatalas ang iyong pag-unawa dahil sa ekonomiks, iyan ay isang teoretikal na pakinabang. Ngunit mas mahalaga diyan ang sumusunod na mga dahilan kung bakit mahalagang pag aralan ang ekonomiks.

Personal na mga kapakinabangan ng pag-aaral ng ekonomiks

Kung personal na mga bentaha ang pag-uusapan natin, ang pag-aaral ng ekonomiks ay mahalaga sapagkat tutulong ito sa atin na lubos na maunawan an gating sariling ugali sa pagkita at paggasta ng pera. Bakit ito napakahalaga? Kung marunong ka sa ekonomiks, madali mong maibabagay ang iyong pang-araw araw na gastusin sa bahay alinsunod sa kung ano o magkano na ang iyong kinikita. Mahalaga din ang ekonomiks sa mga tagagawa o manufacturer ng mga produkto. Kung ikaw ay negosyante, tuturuan ka nitong hanapin ang pinaka matipid na aspeto ng paggawa ng produkto na nasa iyong mga kamay. Tutulungan ka rin nitong sulosyunan ang mga problemang kaakibat ng iyong paggawa. Kung marunong ka sa paksang ito, madali kang makakagawa ng disisyon dahil alam mo ang mga dahilan kung bakit tumataas o bumababa ang presyo ng iyong mga kalakal. Alam mo rin kung paano uunlad ang iyong negosyo sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa mga salik ng produksyon. Kaya dahil sa ekonomiks, masasabi natin na tutulungan tayo nitong maging mas mahusay na mamimili, mas magaling na taga gawa ng kalakal, at maging isang matagumpay na negosyante sa hinaharap, kung ikaw ay nag aral ng ekonomiks.

Ekonomiks para sa mga lider

Ang pag-aaral ng ekonomiks ay hindi lang naka sentro sa mga indibidwal na mga mamamayan, dahil ito ay kapakipakinabang lalo na sa kapakanan ng mga mas nakararami sa ating komunidad. Tinutulungan nito ang mga lider n gating bansa na maunawan ang sosyal at ekonomilkal na mga suliraning kinahaharap n gating bansa. Bawat gobyerno sa buong mundo ay may mga suliraning ekonomikal na kailangang harapin tulad na lamang ng kawalan ng hanapbuhay, implasyon, sobrang dami ng produksyon, kulang na produksyon, pagpapatupad ng mga taripa, problema sa monopolyo at iba pa. Ang lider n gating bansa ay maaaring maging matagumpay sa pag hahanap ng sulusyon sa mga problemang ito, kung siya ay may tama at sapat na kaalaman sa larangan ng ekonomiks. Ang kaalaman sa ekonomiks ng mga opisyal na humahawak sa pambansang budget ay kritikal din. Kailangan niyang dagdagan ang kita ng bansa sa pamamagitan ng pagkolekta ng buwis sa kita ng mga tao para matugunan ang gastusin n gating pamahalaan. Makatutulong ang kaalaman sa ekonomiks bilang tulong kung paano itatakda ang ibat ibang uri ng buwis at paano ito kokolektahin sa epektibong paraan. Bakit mahalaga ang ekonomiks? Dahil ito ang dugo na nanalaytay sa ating bansa.

Pagtulong sa mga mahihirap

Ang isa sa pinaka malaking kapakinabangan ng ekonomiks ay ang kakayahan nitong paunti-unting alisin ang bakas ng kahirapan sa isang bansa. KUnin nating halimbawa an gating bansa, ang Pilipinas. Tayo ay sinasalot ng matinding mga problema sa ekonomiya, tulad na lamang ng mababang kita, kakulangan sa produksyon sa agrikultura, mahinang pag-unlad ng industriya, mabilis na paglobo ng populasyon, hindi pa gaanong maunlad na sistema ng komunikasyon at transportasyon at marami pang iba. Ang pag-aaral sa ekonomiks ay makatutulong sa ating mga lider na makaisip ng mabisang mga pamamaraan para masulosyunan ang lahat ng mga problemang ito.

Ekonomiks para sa mga mamamayan

Dahil sa mga hindi mapapasubaliang mga pakinabang ng pag-aaral ng ekonomiks na atin nang natalakay, masasabing tama ang sikat na ekonomistang si Wooten ng sabihin niya na ikaw ay hindi lubos na mamamayan ng isang bansa kung hindi ka sa paanuman marunong sa ekonomiks. Tama siya sa kanyang sinabi kabayan, hindi ba? Oo, an gating mundong kinabubuhayan ay mabilis na nagbabago, na tayo ay nabubuhay na sa isang daigdig na umiikot sa mga pwersang ekonomiko at mga ideolohiyang ekonomikal. Kung ang mga tao sa isang bansa ay hindi man lang marunong sa mga batayang prinsipyo ng ekonomiks, magging napakarupok ng gobyerno ng bansang iyan. Mas mahihirapan ang gobyerno sa tunguhin nitong wakasan ang kahirapan ng mga tao.

Isa pang magpapatunay kung bakit mahalaga ang ekonomiks ay ang katunayan na talagang hindi mo mauunawaan ang mga peryodiko kung hindi ka marunong sa paksang pang ekonomiya. Ang mga diyaryo ay kadalasan ng nagsasaad ng kumplikadong mga pananalita tulad ng implasyon, balance ng pagbabayad, balanse ng pangangalakal, cooperative farming at kung anu-ano pa. Kung wala kang kaalam alam sa paksang ito, hinding hindi mo mauunawaan ang mga suliraning sinasabi sa mga pahayagan. Mas makabubuting mag aral ka muna ng ekonomiks bago ka bili ng bili ng mga pahayagan.

Sa ating maikling pag-uusap, nakita natin na talagang mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks. Ito ay mahalaga sa bawat mamamayan, mga trabahador o empleyado, mga taga pamahala sa gobyerno, mamimili, at mga negosyante. Kaya kung ako saiyo, mag-aaral na ako ng ekonomiks sapagkat hindi pa naman huli ang lahat para saiyo.

Tama ang sabi ng isang dalubhasa sa ekonomiya na si Sir Henry Clay, ang pag aaral ng ekonomiks ay isang praqktikal na pangangailangan at isang obligasyon ng bawat mamamayan.

Ang website na ito, ekonomiks.info ay tutulong saiyo na matuto sa ekonomiks ng libre, sa loob lamang ng maiksing panahon.

Katulad Na Mga Artikulo

KATULAD NA MGA ARTIKULO