Ano ang Aralin Panlipunan at Bakit Ito Mahalaga Sa’yo?

Ano ang aralin panlipunan? Ang aralin panlipunan o social studies ay isang sangay ng pag-aaral na naglalayung pagsamahin ang iba’t ibang mga aralin tulad ng kasaysayan, ekonomiks, sosyolohiya, heograpiya at antropolohiya upang lubos na maunawaan an gating lipunan. Ito ay kadalasan nang itinuturo sa mga estudyante bilang preparasyon sa kolehiyo. Layunin ng araling panlipunan na maitaguyod ang mga kakayahang sibil…

Read More

Bakit Mahalagang Pag-Aralan Ang Ekonomiks

Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang ekonomiks? Sapagkat may mga pakinabang na makukuha sa pag-aaral sa paksang ito. Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pakinabang na iyan. Sa ating talakayan, matutuhan mo ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang ekonomiks. Basahin mo ito malalaman mo ang mga sumusunod: Mga intelektwal na pakinabang ng ekonomiks Praktikal ng mga…

Read More

Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Mahalaga?

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin kung ano ang kapitalismo. Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng kapitalismo, kung paano isinasagawa ng kapitalismo sa mundo ng negosyo. Matapos mong mabasa ang kabuuan ng artikulong ito, tingnan kung nadagdagan ba ang iyong kaalaman tungkol sa ekonomiya at kapitalismo. Ano ang kapitalismo? Mayroon tayong iba’t ibang uri ng sistemang pang ekonomiya na siyang…

Read More

Ang Kahalagahan Ng Ekonomiks Sa Lipunan?

Naririnig ng halos karamihan ang salitang Ekonomiks? Ngunit hindi lahat ay may sapat na kaalaman sa kung ano ito at kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa isang bansa o lipunan. Ang ekonomiks ay mahahalintulad sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Katulad ng pagba-budget sa isang tahanan sa pang-araw-araw na gastusin na limitado lamang ang perang kailangang gamitin. Paghahanap…

Read More

Ano ang Kahulugan ng Ekonomiks: Ang mga Pangunahing Detalye na Kailangang Malaman Ukol sa Kung ano ang Ibig Sabihin ng Ekonomiks

Bilang tao na kabilang sa isang lipunan, nararapat lamang na magkaroon ng sapat ng kaalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang ginagalawan. Hindi ito isang uri ng pakikialam kundi isang uri ng malasakit sa kanyang paligid. Isang matibay na halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa kung ano ang ibig sabihin ng ekonomiks. Marahil ikaw ay nagtatanong…

Read More

Balita Tungkol sa Ekonomiya ng Bansa: Mayroon Bang Pag-Unlad sa Ekonomiya ng Pilipinas sa mga Nagdaang Taon Hanggang sa Taong Kasalukuyan

Isang malaking palaisipan sa lahat ng mamamayang Pilipino kung ang Pilipinas ba ay may magandang uri ng ekonomiya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat, ang Pilipinas ay isang bansang maliit lamang sa Asya, malaki ang populasyon at marami ang pangangailangan ng mga tao. Ngunit, ano ba ang balita tungkol sa ekonomiya ng bansa ngayon kumpara noong mga nagdaang taon? Isang…

Read More