Ano Ang Ekonomiks?

Ang isang taong naninirahan sa isang lugar o bansa ay nararapat lamang na magkaroon ng kalaaman sa kung ano ang nagaganap sa kanyang paligid hindi lamang para maging magaling sa paningin ng karamihan kung hindi upang mas maibahagi pa nya ang tamang kaalaman. Tulad na lamang sa kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa na kanyang tinitirahan. Alam mo ba kung ano ang ekonomiks, at kung ano ang kahalagahan nito saiyo?

Ano ang Ekonomiks?

Ang Ekonomiks ay isang aspeto kung saan pinag-aaralan ang tamang pamamaraan kung paano maipamamahagi sa isang bansa at sa kanyang mga mamamayan ang limitadong pinagkukunang-yaman. Kasabay nito ay ang pagkakaroon rin ng tamang kaalaman sa kung paano ang tamang pag-gamit o pag-gastos sa limitadong yaman na ito upang mapunan ng husto ang pangangailangan ng isang bansa o mga tao sa kasalukuyang panahon at lalo na sa hinaharap. Sa puntong ito, ang ekonomiks ay mas nagagamit sa kung paano mareresolbahan ang mga problema na kinakaharap ng isang bansa katulad na lamang ng problema sa History, Relihiyon at Politika.

Ang dalawang mahalagang uri ng Ekonomiks

Maykroekonomiks – kung saan pinag-aaralan ang indibidwal na pangangailangan katulad ng sa mga tahanan o kahit na anong uri ng business sa ating lipunan. Ito ay isang sangay na nagsasagawa ng tamang pag-aaral sa kung paano nagdedesisyon ang isang partikular na tahanan at gayundin ang mga partikular na kumpanya upang malimitahan ang paggamit ng kakaunting yaman sa paraang hindi magarbo o sa madaling salita ay praktikal lamang. Ito ay sadyang kabaliktaran sa kung paano umiikot ang makroekonomiks. Layunin ng maykroekonomiks na:

  • Suriin ang mga mekanismong gamit ng merkado na nagbibigay ng may mga kinalaman sa presyo ng mga dala-dalahin at mga serbisyo o kaya ay pagtatalaga ng mga limitadong kagamitan para sa maraming paggamit nito.
  • Suriin ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang merkado na makagawa na mga maiinam na resulta upang makagawa ng epektibong kumpetisyon.

Makroekonomiks – ito ay pag-aaral ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay isang sangay ng ekonimiks na humaharap sa pagsasakatuparan o galaw at asal o kabuhayan ng isang bansa. Katulad ng maykroekonomiks, ito ay isang bahagi rin ng ekonomiks na sadyang napakahalaga sa larangang ito. Nasasakop nito ang pangkabuuan ng ekonomiya. May dalawang uri ng pananaliksik sa makroekonomiks ito ay ang:

  • Pag-unawa sa mga sanhi at bunga ng ikot ng isang particular na negosyo sa maikling panahon at
  • Pag-unawa sa mga matagalang panahon ng paglaki ng kita ng ekonomiya o pagtaas sa kitang pambansa.

Bukod sa mga nabanggit na kahulugan sa kung ano ang ekonomiks, ang isang eksplenasyon pa ng karamihan tungkol dito ay ito ay isang uri ng Agham.

Ekonomiks bilang isang sangay ng agham

Isa itong Agham sapagkat ito ay ginagamitan ng mga Chart, Graph at Mathematics upang masuri ng husto ang mga bagay na napapaloob rito at upang malaman kung sapat ba o kakasya ba ang limitadong pagkukunang-yaman ng isang bansa o tao na nasasakupan nito. Ang paggamit ng mga Chart, Graph at tamang Matematika ay makakatulong upang tukuyin ang maaaring maging problema sa kasalukuyan, makagawa ng tamang sistema, makapag-obserba sa kung ano ang dapat at hindi dapat, makakalap ng tamang datos bago makabuo ng pinaka-solusyon. Ang ekonomiks ay walang dudang isang uri rin ng Agham.

Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa Ekonomiks

Ang pag-aaral sa kung paano ang tamang Paglikha, Pamamahagi at Pagkonsumo ng mga kalakal ay nagdudulot ng mas malinis at mas epektibong pamamaraan upang ang ekonomiya ng isang bansa ay mas umunlad. Samakatuwid, ito ay napakahalaga sapagkat ito ay makakatulong ng lubos sa kung paano mauunawaan ang nangyayari sa gastusin ng isang bansa mapa-pinansyal man ito o sosyal. Nakasalalay ang matibay na pundasyon ng isang lipunan sa kung paano niya gamitin ang pinagkukunang-yaman ng maayos ng hindi nasasabotahe ang iba pang mahahalagang pangangailangan ng kanyang nasasakupan.

Ang sapat na kahalagahan sa kung ano ang ekonomiks ay makakatulong ng lubos upang maging isang responsableng mamimili o upang maging isang responsableng prodyuser. Sa pagiging isang responsableng nilalang na nasasakop sa isang bansa ay makakatulong upang maitaas ang antas ng ekonomiya magmula sa paraang maliit hanggang sa paraang malaki. Natututo ang tao na maging responsable sa tamang paggamit ng yaman na limitado lamang. Napag-iisipang mabuti kung paano ito gagamitin bago ito ay ganap na gastusin. Nagkakaroon ng ideya ang isang bansa o tao sa kung paano naiimpluwensyahan nito ang pamumuhay ng bawat isa o kung mayroon nga bang impluwensya ito, sa mga nangyayari sa paligid. Sa pagiging mapanuri sa kung ano ang problemang pang-ekonomiya ng bansa, nakakapagbigay ang mga nasasakupan nito ng mga positibong panukala sa kung paano ito masosolusyunan at sa kung paano pa ito mas mapagbubuti sa hinaharap. Sa pagkakaroon ng kaalaman sa ekonomiks at sa kung ano ang epekto nito sa isang indibidwal, nagkakaroon ng mas matalinong desisyon upang matugunan ang mga pansariling suliranin. At higit sa lahat, mas nagiging matalinong botante ang isang tao sa pagpili ng tamang lider sapagkat mas naiintindihan na ang responsibilidad ng mga lider sa posibleng pagpapalago pa ng ekonomiya ng isang bansa. Ito ay sadyang mahalaga sapagkat sa mga lider rin nakasalalay ang paglago di lamang ng isang bansa kundi mas higit na ang antas ng pamumuhay ng bawat taong nasasakupan nito. Ang bansang may mga matatalino at responsableng mga lider ay isang bansang may maunlad na ekonomiya na hindi mapag-iiwanan ng ibang mga bansang kakumpetensya nito.

Hindi mo maaring kuwestiyunin kung ano ang ekonomiks ng isang bansa sapagkat hindi ito isang bagay na maaari mong isawalang bahala lamang. Nakasalalay sa Ekonomiks ang mas malago at mas maunlad na kinabukasan kung kaya’t ito ay pinag-aaralan ng husto at kumakalap ng mga sapat na datos upang makalikha ng mga mas bago at mas epektibong mga pamamaraan na makakatulong sa pag-unlad ng Ekonomiya ng isang bansa. Ang bansang may maunlad na Ekonomiya ay makakatulong ng lubos upang magkaroon rin ng maunlad na pamumuhay ang isang indibidwal. Makikita mo na mahalaga ang sapat na kaalaman sa kung ano ang ekonomiks kaya’t ito kailangan ng masusing pag-aaral upang magkaroon ng matibay na kaalaman.

Related posts