Ano Ang Demand? – Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Demand

Gumigising ang tao araw-araw upang matugunan ang mga kanyang mga pangangailangan upang mabuhay. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan dahil ito ay natural lamang. Ngunit ano ba ang tawag sa mga pangangailang ito at bakit ito kailangang malaman? Ito ay tinatawag na “demand”.

Ano ang demand?

Ito ay naglalarawan sa dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng isang tao o mamimili na may kaukulang presyo sa isang takdang panahon. Ang presyong ito ay may malaking epekto sa pagtatakda ng demand sa mga tagatangkilik o consumer. Sa madaling salita, ang presyo at demand ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat ito ay laging magkaugnay.

Gaano kalaki ang kaugnayan ng demand sa presyo ng kalakal?

Simple lamang. Kapag ang presyo ng isang partikular na serbisyo o produkto ay mataas, maliit ang tyansang maraming konsyumer ang makatangkilik sapagkat wala silang sapat na pananalapi upang maabot ang presyo ng isang produkto. Samantala, ang kurba ng demand naman ay pabulusok kapag mababa ang halaga ng isang produkto maraming konsyumer ang makakatangkilik kung kaya’t maraming serbisyo at produkto ang mabibili. Sa madaling salita, malaki ang demand kapag mababa ang presyo at kapag mataas naman ang presyo mababa ang demand. Mas gugustuhin na lamang ng mga konsyumer na humanap ng mabisang alternatibong pamalit sa isang produkto o serbisyo na maroon mataas na presyo. Isang desisyon na hindi masisisi sapagkat hindi naman lahat ay may kakayahang bumili ng mga produktong may mataas na halaga. Sa isang pamilya o sa isang tao, ang presyo ang numero unong pinagbabatayan lalo na kung ang tao ay kulang sa pananalapi. Halimbawa nito, kapag bibili ka ng kailangan mo sa isang tindahan, magtatanong ka muna kung magkano iyo bago ka magdedesisyon kung ilan ang iyong bibilhin.

Ang dalawang konsepto kung bakit magkasalungat ang presyo at demand

  1. Substitution effect – sa konseptong ito, ang mamimili ay naghahanap ng kapalit na mas mura kapag ang presyo ng isang produkto ay tumaas ang presyo. Halimbawa, imbes na bumili ng softdrinks sa isang tindahan ay bibili na lamang ng tubig na di hamak na mas mababa ang presyo kaysa sa softdrinks.
  2. Income effect – ipinahahayag rito na mas mataas ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo ng isang produkto.

Ang tatlong paraan upang mapakita ang konsepto ng demand

  1. Demand Function – ito ay nagpapakita sa matematikong ugnayan ng presyo at demand. Ang demand ay nakabatay sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nagpapabago sa kayang bilhin ng mamimili.
  2. Demand Schedule – mabubuo ang demand schedule kung gagamitin ang demand function. Sa paraang ito mas mauunawaan ang konsepto ng demand. Ito ay isang talaan kung saan maipapakita ang kayang bilhin o kayang tangkilikin ng isang konsyumer sa iba’t ibang halaga. Kahit na ano pa ang ibigay na presyo o ibigay na demand, maari pa rin makabuo ng demand schedule sa pamamagitan ng paggamit ng demand function.
  3. Demand Curve – ito ay isang grapikong pagpapakita ng hindi-tuwirang relasyon ng dami ng handing kayang bilhing produkto at presyo.

Mayroong iba’t-ibang uri ng elastisidad ng demand na kailangang maunawaan ng husto

Ang mga uri ng elastisidad na nakapaloob sa kung ano ang demand ay mga sumusunod:

  • Elastiko – ito ay kung ang pagbaba ay higit pa sa isa. Ang pagbabago sa dami ng demand ay kasalungat sa pagbabago ng presyo. Dito, ang mamimili ay humahanap ng ibang alternatibo sa kanilang pangangailangan. Halimbawa ay bibili ka ng suka para sa iyong lulutuin ngunit ang presyo nito ay tumaas ng P5. Dating P7 pero tumaas ng P5 at naging P12. Imbes na bumili ka pa nito, bibili ka na lamang ng kalahating kilong kamyas na nagkakahalaga ng P10 na di hamak na mas mura at mas natural pa ang lasa. Sa makatuwid, ang elastikong demand ay mayroong kaukulang alternatibo sa isang produkto.
  • Hindi Elastiko -Ang pagbabago sa dami ng demand ay maliit sa isa o mababa ang pagtugon. Ito ay nangangahulugan lamang na mababa ang bahagdan ng pagbabago sa dami ng demand kumpara sa pagbabago ng presyo. Walang kakayahan ang konsyumer na bawasan ng mas marami ang demand kumpara sa kung ano ang porsyento ng pagtaas ng presyo. Sa pagkakataog ito, kahit na malaki ang pagbabago sa presyo, hindi ito pinapansin ng mga konsyumer. Ito ay kasalungat ng elastiko sapagkat dito ay walang halos kapalit sa pangunahing produkto na kailangan ng isang mamimili.
  • Unitary – ang pagbabago sa uring ito ay eksakto lamang na isa. Sa madaling salita, parehas ang bahagdan ng pagbabago ng presyo at pagbabago ng demand. Ito ay ang uri ng demand na may kinalaman sa pangangailangang panlipunan tulad ng edukasyon. Halimbawa, tumaas man o manatiling mababa ang matrikula ng isang paaralan, pag-aaralin pa rin ng mga magulang ang kanilang mga anak sapagkat ito ay lubos na kailangan.
  • Perfectly Elastic – iisa lamang ang presyo sa iba’t-ibang dami ng demand. Nangangahulugan na kahit na ano man ang pagbabago sa presyo ay magdudulot ng walang katapusan na pagbabago sa demand. Halimbawa, iisang presyo lamang ngunit ang demand ay hindi halos mabilang.
  • Perfectly in-elastic – kasalungat ng perfect elastic, dito ay isang takdang dami ng serbisyo o produkto lamang sa iba’t-ibang dami ng demand. Nagpapahiwatig dito na ang demand ay hindi tumutugon sa pagbabago ng presyo. Ito ay mahalaga sapagkat kahit na ano man ang presyo ay tatangkilikin pa rin ang kaparehong dami nito.

Kagustuhan + Kakayahan = Demand

Kung ano ang demand ay may malaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Kinakailangang maging mapanuri sa presyo na mayroon sa merkado at alamin kung may sapat bang pera o kakayahan upang makuha ito.

Related posts