Ano ang Alokasyon: Papel ng Alokasyon sa Malayang Kalakalan

Ano ang alokasyon sa ekonomiks? Ang alokasyon sa ekonomiks ay tumutukoy sa paraan kung paano ipinamamahagi ang mga iba’t uri ng resources o yaman sa isang institusyon. Ang pamamahagi ng mga yamang ito upang makagawa ng iba’t ibang produkto o serbisyo ay tinatawag ding alokasyon. Isa sa mga katangian ng malayang kalakalan ay ang yaman o resources ay pag-aari ng pribadong mga tao o institusyon. Ang paggamit o pamamahagi ng mga yamang ito ay naka depende sa dalawang pangunahing salik o disisyon, ano ang gagawin (what to produce) at paano ang paggawa (how to produce). Sa malayang kalakalan, ang disisyong ito ay ginagawa ng pribadong mga indibidwal. Tingnan natin kung paano nagaganap ang alokasyon sa ating ekonomiya.

Produser at Konsyumer

Sa malayang ekonomiya na tulad ng atin dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng malayang ugnayan ang mga produser at konsyumer para palaguin ang kani-kanilang interes. Ang disisyon kung ano ang produktong gagawin, ay kadalasan nang dinidiktahan ng mga mamimili, samantalang ang disisyon kung paano ang paraan ng paggawa ng produkto ay ginagawa ng mga produser.

Kapwa ang mga mamimili at taga-gawa ng produkto ay kumikilos para sa kani-kanilang mga kapakanan sa malayang ekonomiya. Ibig sabihin, ang mga mamimili ay malayang bilhin ang mga produktong gusto nila, na makapagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, luho at saya. Sa katulad na paraan, ang mga taga gawa ng produkto ay malaya na sa alokasyon ng kanilang mga resources sa mga paggawaan para sa kumita ng pera. Ang taga-gawa ng produkto na mahusay sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga mamimili ay siyang kikita ng pera at siyang makapananatili sa industriya.

Ugnayan ng produser at consumer

Bago mo lubusang maunawan kung ano ang alokasyon sa ekonomiks at ang mga konsepto nito, dapat na malaman mo na ito ay nakadepende sa ugnayan ng mga produser at konsyumer. Paano ba nalalaman ng mga taga-gawa ng produkto ang pangangailangan at kagustuhan ng mga mamimili?

Sabihin nating may may dalawang supplier o taga-gawa ng damit. Ang isa ay gumagawa ng asul na damit na gawa sa bulak. Ang isa naman ay pulang damit na yari sa seda. Dahil sa mukhang mas mabenta ang asul na damit, ang taga-gawa ay maglalagay ng mas malaking alokasyon sa paggawa nito. Ang mga mamimili ay malamang na mas gustong bumili ng asul na damit kaya kaunti lamang ang pulang damit na mabibili. Dahil dito, tataas ang alokasyon sa paggawa ng asul na damit at bababa naman pala sa pula.

Kaya, masasabi natin na sa pamamagitan ng pagbili ng mas maraming asul na damit, sinasabi ng mga mamimili sa mga taga-gawa kung ano talaga ang gusto nila. Ang alokasyon sa ekonmiks kung gayon ay ginagawa depende sa kagustuhan ng mga mamimili.

Ang presyo ng mga bilihin at alokasyon

Meron pang isang aspeto ang ugnayan ng mga mamimili at taga-gawa ng produkto, ito ay ang paggalaw ng presyo. Ang presyo ng isang bilihin ay siyang pangunahing medium kung saan nagkakaroon ng ugnayan ang mga produser at konsyumer. Ang presyo ay siyang magsasabi ng demand ng isang partikular na produkto, na kung saan ang demand din ang magsasabi kung gaano karaming suplay ang kakailanganin. Isinasaalang-alang ang demand at suplay, ang mga produser ay gumagawa ng alokasyon.

Halimbawa, sabihin nating ang taga-gawa ng asul na damit at bumibenta ng P100.00 kada isang piraso. Bagaman gusto ng mga tao ang asul na damit, karamihan sa mga mamimili ay ayaw magbayad ng isang daang piso sa damit na ito. Kaya, magkakaroon ng mababang demand at hindi lahat ng damit ay maibibenta ng manufacturer. Kaya, babawasan ng manufacturer ang presyo ng hanggang P50.00 kada piraso. Mag-aagawan ang mga mamimili at magkakaroon ng mas mataas na demand sa damit na ito kumpara sa kung ilang piraso ang nasa kamay ng manufacturer. Tataasan ng manufacturer ang presyo ng hanggang sa P80.00. Sa presyong ito, ang demand para sa damit ay maaaring maging kapantay na ng suplay.

Kaya, kapa gang suplay ay mas mataas na sa suplay, ang presyo ay magbabago para makaalinsabay sa pamilihan, iyan ang ugnayan ng taga-gawa at mga mamimili. Sa katulad na paraan, kapa gang demand ay mas mataas na sa suplay, tataas ang presyo nang sa ganoon, maging balanse ang suplay at demand.

Ang presyo ay siyang tumatayong taga pamagitan sa produser at konsyumer. Ang mga produser, na pangunahing nasa isip ang kanilang kita ay magdidisisyon sa kung gaano karaming alokasyon ng mga resources ang ilalagay sa paggawa ng produkto sa paraang hindi naman magiging mas mataas ang kanilang gastos sa kanilang kita.

Mga pakinabang ng alokasyon sa malayang kalakalan

May mga panikanabang ang alokasyon ng resources sa malayang kalakalan. Narito ang tatlong pangunahing mga pakinabang:

  1. Ang resources ay ipinapamahagi depende sa pangangailangan ng mga mamimili
  2. Ang kaisipang kumita ay inoobliga ang mga taga gawa ng produkto na bawasan ang kanilang presyo at gamitin ang mga resources sa matipid na paraan. Sa ganoon, nababawasan ang pagwawaldas ng mga resources.
  3. Ang kaisipang kumite ay umuubliga rin sa mga negosyante na maging mas malikhain, at ang alokasyon ng mga pangangailangan ay naka focus sa kung paano mas mapapaunlad ang isang produkto.

Sa malayang kalakalan, ang paggawa at pamamahagi ng produkto ay direktang magkaugnay, sapagkat an gang kita na makukuha sa paggawa ng produkto ay nakadipende sa kakayahang bumili ng mga tao. Kaya, sa mga ekonomiyang may malayang kalakalan, nakukuha ng mga tao kung ano ang gusto nila at ang mga negosyante naman ay nagsusumikap na mapataas pa ang kanilang kita. Ang mga ito ay siyang nagsasabi kung ano ang alokasyon o pamamahagi ng mga resources o yaman na kailanagan.

Alam mo na ngayon ang sagot sa tanong na: Ano ang alokasyon. Bilang paglalahat, ang alokasyon ay tumutukoy sa paraan kung paano ipinamamahagi ang mga resources o yaman sa isang institusyon o lipunan. Alokasyon din ang tawag s pamamahagi ng mga yamang ito upang makagawa ng iba’t ibang produkto o serbisyo. Natutuhan din natin na ang kagustuhan ng mga mamimili at ang presyo ng mga bilihin ay siyang pangunahing nagsasabi sa mga negosyante o mga taga gawa ng produkto ay siyang nagsasabi kung paano ipapamahagi ang limitadong resources.

Sa palagay ko, paano ka makikinabang sa pag-aaral ng mga bagay may kaugnayan sa kung ano ang alokasyon sa malayang ekonomiya, tulad ng ating ekonomiya dito sa ating bansa?


Ads

KATULAD NA MGA ARTIKULO