Ano ang Aralin Panlipunan at Bakit Ito Mahalaga Sa’yo?

Ano ang aralin panlipunan? Ang aralin panlipunan o social studies ay isang sangay ng pag-aaral na naglalayung pagsamahin ang iba’t ibang mga aralin tulad ng kasaysayan, ekonomiks, sosyolohiya, heograpiya at antropolohiya upang lubos na maunawaan an gating lipunan. Ito ay kadalasan nang itinuturo sa mga estudyante bilang preparasyon sa kolehiyo. Layunin ng araling panlipunan na maitaguyod ang mga kakayahang sibil…

Read More