Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Mahalaga?

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin kung ano ang kapitalismo. Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng kapitalismo, kung paano isinasagawa ng kapitalismo sa mundo ng negosyo. Matapos mong mabasa ang kabuuan ng artikulong ito, tingnan kung nadagdagan ba ang iyong kaalaman tungkol sa ekonomiya at kapitalismo. Ano ang kapitalismo? Mayroon tayong iba’t ibang uri ng sistemang pang ekonomiya na siyang…

Read More

Monopolyo: Kung ang Lahat ay Hawak ng Isa

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang monopolyo sa ekonomiks, ano ang monopolyo at ano ang epekto ng sistemang ito sa mga negosyante at mamimili. Pagkatapos mong mabasa ang kabuuan ng akdang ito, lubos mong mauunawaan ang sagot sa tanong na ano ang monopoly. Malalaman mo rin ang mga halimbawa ng monopolyo na umiiral dito sa ating bansa. Masasagot din ang…

Read More