Ano Ang Kapitalismo at Bakit Ito Mahalaga?

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin kung ano ang kapitalismo. Magbibigay din tayo ng mga halimbawa ng kapitalismo, kung paano isinasagawa ng kapitalismo sa mundo ng negosyo. Matapos mong mabasa ang kabuuan ng artikulong ito, tingnan kung nadagdagan ba ang iyong kaalaman tungkol sa ekonomiya at kapitalismo. Ano ang kapitalismo? Mayroon tayong iba’t ibang uri ng sistemang pang ekonomiya na siyang…

Read More