Ang Kahalagahan Ng Ekonomiks Sa Lipunan?

Naririnig ng halos karamihan ang salitang Ekonomiks? Ngunit hindi lahat ay may sapat na kaalaman sa kung ano ito at kung ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa isang bansa o lipunan. Ang ekonomiks ay mahahalintulad sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao. Katulad ng pagba-budget sa isang tahanan sa pang-araw-araw na gastusin na limitado lamang ang perang kailangang gamitin. Paghahanap…

Read More