Ano Ang Mahahalagang Konsepto ng Ekonomiks

Harapin natin ang katotohanan, hindi lahat ay may sapat na kaalaman ukol sa paksang ekonomiks. Maliban na lamang kung ikaw ay isang propesor o estudyante, magkakaroon ka ng ideya kung ano ang ekonomiks sa isang bayan. Madalas lamang naririnig ang katagang ito sa eskwelahan at sa mga politiko na namumuno sa isang bansa ngunit hindi naman nauunawaan ng karamihan. Sa…

Read More